Welkom bij CoachWorkspot

Jouw partner in het voorkomen van stressgerelateerd verzuim

CoachWorkspot is een samenwerkingsverband onder supervisie van 
WERKENDEMENSEN vof

Uitval door stressgerelateerde klachten is een steeds groter wordend risico. Niet alleen de frequentie maar ook de duur van verzuim met deze oorzaak nemen schrikbarend toe. De financiële gevolgen voor de organisatie en de individuele emotionele schade voor de betrokkenen zijn enorm.

CoachWorkspot maakt ook voor jouw organisatie snel inzichtelijke welk potentieel risico aanwezig is op uitval als gevolg van stressgerelateerde klachten en biedt tevens duurzame oplossingen van interventie tot preventie.

Hoe pakken we het aan

Allereerst is het van belang om te weten dat CoachWorkspot correct omgaat met vertrouwelijke gegevens en zich altijd houdt aan de geheimhoudingsplicht. Informatie van werknemers wordt uitsluitend gedeeld met de organisatie na goedkeuring van de medewerker.

Neem contact op

Mail ons om een afspraak te maken

Wij maken gebruik van ons netwerk van aangesloten coaches.
Maak een afspraak
calendar-fullbriefcase